Logo MEA systems

MEA systems s.r.o.

měřicí a automatizační systémy

header_3
Kontrolní přípravky

  • pro zakázkové měřicí úlohy

  • zakázkový tloušťkoměr
  • zakázkové měřidlo tloušťky/sklonu příruby
    (měřidlo pro mezioperační kontrolu obráběné součásti použité přímo na obráběcím stroji bez nutnosti odejmutí součásti ze stroje)
  • zakázkový hloubkoměr
  • víceparametrické dílenské měřidlo

 
Image
Zakázkový tloušťkoměr - model


 
Image
Zakázkový tloušťkoměr - měřidlo


 
Image
Zakázkový tloušťkoměr - kompletní balení


 
Image
Zakázkový tloušťkoměr - měřidlo


 
Image
Zakázkový tloušťkoměr - kompletní balení


Image
Měřidlo sklonu - model


 
Image
Měřidlo sklonu - ukázka měření


 
Image
Měřidlo sklonu - kompletní balení


 
Image
Zakázkový hloubkoměr - měřidlo


 
Image
Zakázkový hloubkoměr - ukázka měření


Image
Víceparametrické dílenské měřidlo - měření osové vzdálenosti


 
Image
Víceparametrické dílenské měřidlo - ukázka měření


 
Image
Víceparametrické dílenské měřidlo - ukázka měření


 
Image
Víceparametrické dílenské měřidlo - měření tloušťky


 
Image
Kontrolní přípravek


Image
Měřidlo průměru a házení


 
Image
Měřidlo průměru a házení - ukázka dílce


 
Image
Měřidlo průměru a házení - ukázka měření


  • mechanické kontrolní přípravky

 
Image
Mechanický přípravek s kontrolními trny


 
Image
Mechanický přípravek s kontrolními trny


 
Image
Přípravek pro kontrolu vzájemné polohy otvorů příruby


  • pro plechové díly

 
Image
Kontrolní přípravek pro plechový díl


 
Image
Kontrolní přípravek pro kontrolu otvorů


 
Image
Kontrolní přípravek pro kontrolu otvorů


 
Image
Kontrolní přípravek pro kontrolu otvorů - detail


 
Image
Kontrolní přípravek pro kontrolu otvorů - detail